She Creates privacyverklaring 

Uw privacy is erg belangrijk voor She Creates. Daarom zullen wij uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verzamelen en waarom we dat doen. Ook vertellen wij u over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem contact met ons op via yvette@she-creates.nl als u nog vragen heeft over uw privacy. 

Artikel 1 Wie is She Creates?

She Creates is een eenmanszaak, statutair gevestigd te Siësta, Santa Eularia, Ibiza. She Creates is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Artikel 2 Welke gegevens gebruikt She Creates? 

She Creates geeft u hier een overzicht van de gegevens die worden verwerkt, waarom dit word gedaan, de rechtsgrondslag op basis waarvan de gegevens worden verwerkt en hoe lang de gegevens zullen worden bewaard. 

She Creates gebruikt uw naam, eventuele bedrijfsnaam en bijbehorende bedrijfsgegevens, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en social media accounts. Deze gegevens worden gebruikt om van u een tevreden klant te maken voor de duur van onze overeenkomst. De gegevens worden verwijderd tot 7 jaar na het beëindigen van onze overeenkomst. 

Wanneer u zich aanmeldt voor een retraite, verwerken wij uw naam, e-mail, adres, geboortedatum, gezondheid, medicijngebruik en dieetwensen. Daarnaast kan She Creates bijzondere persoonsgegevens verwerken door u en andere bij de retraites betrokken personen op een foto of ander beeldmateriaal te plaatsen. 

She Creates gebruikt een portfolio op de website en social media kanalen om het werk aan potentiële klanten te laten zien. Er kunnen beelden worden verwerkt die tijdens het werk zijn gemaakt, inclusief de namen van de makers van de inhoud. Uw naam kan worden opgenomen als u zichtbaar bent op dit beeldmateriaal, als u bij het aangaan van de overeenkomst niet heeft aangegeven hier bezwaar tegen te hebben. Deze inhoud word voor een onbepaalde tijd opgeslagen in het archief, tenzij u verzoekt deze te verwijderen. 

Voor de facturering en financiële administratie verwerkt She Creates uw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende KvK-gegevens, BTW-nummer, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kan anders u betaling niet worden verwerkt.  

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de dienstverlening, dan word uw (bedrijfs)naam, e-mailadres en het onderwerp van en communicatie over de klacht verwerkt om een zo goed mogelijke oplossing voor u te vinden. Deze gegevens worden gebruikt voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Gegevens met betrekking tot klachten zullen 1 jaar na verwerking worden verwijderd.  

Er is een commercieel belang bij het gebruik van sommige van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. She Creates verwerkt uw naam en e-mailadres voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of aangeeft dat u niet langer door She Creates benaderd wenst te worden. U kunt dit onderaan elke verzonden nieuwsbrief aangeven. 

She Creates verwerkt uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website of social media account en bankrekeningnummer voor affiliate marketing doeleinden. De gegevens worden verwijderd zodra de cookietijd van de affiliate is afgelopen of u stopt als lid van het affiliate programma. Indien She Creates affiliate zijn voor een van haar partners, zullen deze partijen cookies plaatsen op de website. In dat geval worden geen persoonsgegevens van u aan She Creates bekend gemaakt.  

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroep statistieken met behulp van een first party cookie. Deze informatie stelt ons in staat om gerichter advertenties te plaatsen. De gegevens die Facebook met behulp van deze cookie verzamelt, worden echter anoniem aan She Creates doorgegeven. 

She Creates maakt ook gebruik van de conversie-api van Facebook. Hierbij worden geen cookies gebruikt. Gegevens van de eerste partij, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en locatie, worden niet via uw browser verstuurd, maar rechtstreeks van de server van She Creates naar Facebook. Dit word gedaan om de impact van de advertenties en conversie te meten en om advertenties met aangepaste doelgroepen te verbeteren. 

Om het plaatsen van reviews over de diensten mogelijk te maken, verwerkt She Creates uw naam, bedrijfsnaam, eventuele foto en inhoud van uw bericht. Deze informatie wordt zichtbaar voor She Creates wanneer u uw bericht plaatst. Reviews kunnen geplaatst worden over de diensten die worden geleverd op de website en social media kanalen wanneer dit in She Creates commercieel belang is. Deze zullen worden verwijderd wanneer deze niet meer representatief zijn voor de dienstverlening of wanneer u hiertoe een verzoek doet. 

Als u via de website contact met She Creates op wilt opnemen, word er gevraagd om uw naam en e-mailadres. Wanneer u het contactformulier verstuurt, zijn de gegevens voor She Creates zichtbaar. Deze gegevens worden verwijderd van een verzonden contactformulier zodra uw vraag of verzoek is afgehandeld, tenzij naar aanleiding daarvan een overeenkomst wordt aangegaan. 

She Creates verwerkt uw naam, e-mailadres, eventuele gravatar afbeelding, website en de inhoud van uw bericht wanneer u reageert op artikelen of berichten. Deze informatie wordt automatisch zichtbaar en wordt bewaard totdat u uw reactie verwijdert of She Creates haar bericht verwijderd. 

Wanneer u zich inschrijft voor een webinars, trainingen of freebies, vraagt She Creates om uw naam en e-mailadres. Op deze manier kan u toegang krijgen tot de betreffende content en eventueel meer informatie verstrekken over het onderwerp dat hier besproken wordt. Deze gegevens zullen worden verwijderd na afronding van hetgeen waarvoor u zich heeft ingeschreven. Indien het een betaald webinar of training betreft, verwerkt She Creates ook uw factuurgegevens. Er is een wettelijke plicht dat deze gegevens door She creates 7 jaar worden bewaard. 

Ook verwerkt She Creates een wachtwoord voor uw persoonlijke account in de online leeromgeving. Dit wachtwoord word versleuteld en opgeslagen in combinatie met uw e-mailadres. Dit word gedaan om beveiligingsfraude te voorkomen. Deze accountgegevens worden bewaard totdat u uw account is verwijdert. 

Artikel 3 Hoe komt She Creates aan deze informatie? 

Bovenstaande gegevens heeft She Creates van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen omdat u deze gegevens aan She Creates heeft verstrekt.  

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot de gegevens? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verstrekt vanuit She Creates. 

Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw gegevens in te zien. 

Corrigeren – Als u wilt dat uw gegevens worden aangepast, verbeterd, aangevuld, afgeschermd of verwijderd, kunt u hiertoe een verzoek indienen. Ook kunt u een aantal gegevens in uw persoonlijke account aanpassen. 

Bezwaar maken – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. 

Gegevensoverdracht – Als u uw gegevens wilt overdragen aan een andere aanbieder, zal She Creates uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en algemeen gebruikte vorm die toegankelijk is voor gangbare digitale systemen. 

Geautomatiseerde besluitvorming – U kunt She Creates altijd uw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen. 

Intrekking – Indien She Creates gegevens heeft verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Dit kan gevolgen hebben voor de diensten die She Creates levert.  

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs (met uw burgerservicenummer (BSN) en foto onherkenbaar gemaakt) naar yvette@she-creates.nl Zij zal uw verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen beoordelen. Als She Creates niet aan uw verzoek kan voldoen, dan laat She Creates u weten waarom het verzoek word afgewezen.

Artikel 5 Wie ontvangt uw gegevens? 

She Creates verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of wettelijk verplicht is. Voor de uitvoering van de overeenkomst kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals eventuele coaches. Met deze derden sluit She Creates verwerkersovereenkomsten om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. She Creates zal uw gegevens niet aan derden verkopen. 

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming 

She Creates kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door u verstrekte informatie, handelingen of nalatigheden. Het is daarom mogelijk dat sommige van onze diensten niet of niet langer voor u beschikbaar zijn.

Artikel 6 Slotbepalingen 

She Creates raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen, aangezien She Creates van tijd tot tijd wijzigingen kan aanbrengen. Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de manier waarop uw gegevens worden gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar yvette@she-creates.nl Als u een klacht heeft over de manier waarop She Creates met uw gegevens omgaan, laat het dan weten. U kunt ook contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens als u een klacht heeft.