She Creates

Ontwaken in een diepere staat van Zijn

 

Het bewustzijn van het oneindige wezen achter de identiteit. Ineens openbaarde het zich weer, een diep inzicht kwam binnen ik voelde de ware essentie. De essentie die zo veel verder gaat dan de identiteit, rol, karakter waarmee ik me op deze aarde in voort beweeg, mijzelf uit.

Gedurende mijn hele leven zijn er bewuste ervaringen geweest die een andere perceptie op de essentie hebben gegeven. Voor mij life changing moments. Een van de eerste voor mij grote openbaring was tijdens een Bufo Alvarius ceremonie (Blog “Bufo Alvarius”).

Vandaag was er wederom een openbaring die mijn kijk op het leven heeft verdiept.

Een kleine intro; Een paar jaar geleden besefte ik voor het eerst dat ik de overleden hond van mijn opa en oma (Trayliq) zijn werkelijke vorm/essentie niet kon waarnemen omdat ik nog gehecht was aan de vorm die hij had hier op aarde. Wanneer ik zijn energie/ aanwezigheid voelde, zag ik hem als de hond die hij toen was, ipv de werkelijke essentie.

2 weken geleden kwam het inzicht wederom binnen, Mijn vader, het wezen die in dit leven de rol van mijn vader op zich had genomen en over is gegaan naar de andere dimensies. Hij diende zich aan en ik besefte me.. Wat als ik alle gehechtheden loslaat aan de identiteit, de aardse vorm die er bestond , de vader rol die hij had en ik me open voor de werkelijke essentie die er is, altijd al was en altijd zal zijn.

Vandaag in diepe meditatie kwam ik al snel in een andere staat van zijn en ineens werd het inzicht die ik 2 weken geleden binnen kreeg omgedraaid.. Ik kwam los van “mijn” identiteit, De Yvette vorm, de persoonlijkheid, het karakter en de rol. Essentie, oneindigheid, zijn 

Welke woorden kan ik gebruiken om te omschrijven wat de ervaring liet voelen

Ik nam waar vanuit een andere perceptie, een andere werkelijkheid. De rollen die ik heb, het ontstaan van de persoonlijkheid en het karakter. Het werd me duidelijk hoe het werkt. Ik vraag; hoe ga ik vanuit deze staat van zijn, de essentie, om met de rollen, de persoonlijkheid’/karakter die ik aan heb genomen in dit leven.

“Start playing with it”

 Ga er mee spelen en blijf je bewust dat jij dat niet bent, gebruik de rollen om de essentie mee tot uiting te brengen. Gek, kleurrijk, anders, Laat de essentie zijn kleur er doorheen komen. Maar raak niet attached (gehecht). Zie ze als een vorm die enkel bestaat omdat jij deze zelf creëert. Creëer wat je wilt, wie je wilt zijn.

“Lets play the game”

Als ik alle gehechtheden aan mijzelf, mijn identiteit, karakter, persoonlijkheid in dit leven loslaat dan sta ik toe om de essentie te zijn, een andere staat van zijn te ervaren. En dus ook de essentie van alles wat is te ervaren/ontmoeten. De essentie van de mensen, de bloemen, de dieren, de sterren.

“Alles heeft een essentie,  een zijn”

Maar niet alles heeft een bewustzijn over de essentie. Wanneer ik me voor deze openbaring afstemde op mijn essentie deed ik dat door me te verbinden met mijn Ziel of Hogere zelf. Na deze bewustwording van de essentie voelen alle woorden om me te verbinden met deze staat van zijn niet meer passend, te beperkend, in grenzen en kaders vast gelegd. Hogere zelf, I Am, Divine, source, ziel, bewustzijn, goddelijkheid, awareness. Het komt niet in de buurt van de werkelijke betekenis.

Het is zoveel meer dan dat, een oneindigheid die met het menselijke wezen niet is te bevatten. En we niet met woorden ontstaan vanuit de mens vast kunnen leggen, vorm kunnen geven. Communicatie door middel van taal. Elk woord legt namelijk een beperking/grens op de werkelijke aard van de vorm/ het vormloze.

De communicatie vanuit de essentie gaat zo veel verder, het zit m in het gevoelsleven, de aanraking van frequentie. Het volledig toelaten van informatie in jouw zijn. De kunst is om de kracht van woorden te gebruiken met het bewustzijn dat de essentie verder gaat dan de kader van het woord. Luisteren met een open mind – en hart.

 

"Ontwaken in een diepere staat van zijn"

Voorbij onze rollen, identiteit en persoonlijkheid. Voorbij de ervaring.